Betalen Contributie 2020

Beste leden van Tennisvereniging WESP,

Doordat er het afgelopen jaar nog geen nieuwe penningmeester is gevonden, is het ons tot dusver nog niet gelukt om de contributie van 2020 te kunnen incasseren. Toch hebben we nu een manier gevonden de incasso's voor 2020 te innen.

Middels deze mail laten wij u weten dat de contributie voor 2020 in de maand februari zal worden afgeschreven van de leden die een incassomachtiging hebben afgegeven. Dit betekend dat het gehele contributiebedrag voor 2020 zal worden afgeschreven.

De mogelijkheid om gespreid te betalen is voor 2020 helaas niet mogelijk. Voor het betalen van de contributie voor 2021 zal deze mogelijkheid wederom weer aanwezig zijn.

Zoals reeds aangegeven zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester. Lijkt het u leuk om wat voor de vereniging te willen doen. dan stellen wij dat zeer op prijs.

We hopen op uw begrip voor deze situatie en wensen u ondanks deze lastige tijd een sportief en gezond 2021 toe.


Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Freek Jukema (voorzitter)
Menno Fokkema (secretaris)


A T T E N T I E !!!

Wij hebben helaas moeten constateren dat er nog steeds leden zijn die een balletje slaan op de tennisbaan. Voor alle duidelijkheid. Ook onze tennisbaan is tot nader order gesloten. Door heel Nederland zijn handhavers druk bezig toe te zien op naleving van de COVID-19 noodverordening, waar sluiting van sportcomplexen onder valt.

Een overtreding, lees het toch betreden van onze tennisbaan, kan resulteren in een geldboete van maximaal €4350,- of een gevangenisstraf van 3 maanden voor de overtreder(s).

De inhoud van de noodverordening is desgewenst te vinden op de Website van de gemeente.

Wij doen dus nogmaals een oproep aan iedereen: Blijf weg van onze tennisbaan! Wij snappen dat deze maatregel vervelend is, maar de gezondheid van iedereen is op dit moment het belangrijkste en rekenen op jullie begrip en medewerking.


Maatregelen vanwege Corona virus

Houdt de komende tijd deze update en WWW.KNLTB.NL in de gaten voor verdere adviezen en informatie m.b.t. het beheer en onderhoud van sportaccomodaties.


Beste tennissers van TV WESP

In navolging van het besluit vanuit het kabinet moeten alle sportparken met onmiddellijke ingang sluiten. Wij vinden het heel vervelend dat u even niet kunt komen lessen bij ons maar zijn ervan overtuigd dat u begrip heeft voor deze noodgedwongen maatregel om de verspreiding van het virus te beperken.

Na 6 april zullen we verder gaan kijken vanaf welke datum wij weer zullen gaan starten met onze zomerlessen.Opgave zomer lessen:


OPGEPAST!!!

De geplande Algemene Ledenvergadering van TV WESP van 18 maart komt te vervallen vanwege het Corona virus .


Uitnodiging AV 2020

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de tennisvereniging WESP, welke gehouden zal worden op:

 • Datum : woensdag 18 maart
 • Aanvang : 20.00 uur
 • Locatie : tenniskantine TV WESP

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen Algemene ledenvergadering 4 maart 2019
 3. De notulen van de Algemene ledenvergadering 4 maart 2019 zijn HIER te vinden

 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. ls TV WESP zijn we benaderd met de vraag of we ook mogelijkheden zien om het nieuwe MFA financieel te ondersteunen. Het bestuur denkt erover om eventueel de opbrengst van de kledingcontainer ten goede te laten komen aan het nieuwe MFA. Wat is uw mening hier in?

 6. Jaarverslag
 7. Financieel verslag
 8. (financiële stukken worden uitgereikt tijdens de vergadering)

 9. Verslag kascommissie
 10. Benoeming nieuw kascommissielid
 11. Vaststellen contributie en kantine prijzen
 12. Pauze
 13. Bestuur/ TC mutaties
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
Met vriendelijke groeten, Bestuur TV WESP


Een ouwe sok kan nog veel waard zijn!

Iedereen weet dat geld bewaren in een oude sok niet zinvol is. Tegelijkertijd zijn oude sokken voor ons geld waard. Want iedereen heeft thuis wel oude kleding die niet meer gedragen wordt. Soms puilen de kasten ervan uit. Sinds kort staat bij onze eigen vereniging de groene KICI kledingcontainer. Wie daar zijn oude kleding ingooit, steunt onze vereniging. Want een deel van de opbrengst gaat rechtstreeks naar onze clubkas. Hoe meer hoe beter!
Een ander deel van die opbrengst gaat bovendien naar een ander goed en sportief doel: het Fonds Gehandicaptensport. Deze organisatie zet zich in om regelmatig sporten ook voor gehandicapten mogelijk te maken. Want hierdoor krijgen ze de extra kracht en behendigheid die ze nodig hebben om fit te blijven en te kunnen functioneren.
Fonds Gehandicaptensport stelt subsidies beschikbaar aan sportorganisaties voor de vaak kostbare, aangepaste faciliteiten of voor extra begeleiding. En dus ook een deel van de opbrengsten van de kleding die wordt ingeleverd zijn hiervoor bestemd. Dus doe mee en dien twee goede doelen tegelijk: het spekken van onze clubkas én geld voor gehandicaptensport!


Website-perikelen

Leden, zoals jullie weten hebben we een website!
Om de Website optimaal te gebruiken, is het noodzaak, dat er ook iets opkomt. Ik vis zoveel mogelijk achter de schermen, om info te verkrijgen, die we op de website kunnen zetten, ten behoeve van jullie allen.
Nu is het wel de bedoeling, dat jullie als leden ook zaken aandragen. Er zullen ongetwijfeld weer veel wedstrijden gespeeld worden dit jaar, en als u daar toch aan meedoet, maak eens wat foto's. Verstuur dan ook eens een verslagje erbij.
Dan kan dat op de website. Altijd weer leuk, om later alles nog eens na te bekijken.
Als je beloofd dit te doen, doe het dan ook.Vorig jaar zou ook iemand stinkend zijn best doen, om stukjes te schrijven, maar die moeten nog steeds binnen komen.
Vorig jaar zijn er wel wat foto's met een verslagje gestuurd, maar het kan beter!!!!

Een bijkomstigheid is dat, de redactie van ons clubblad, ook weer veel informatie van de website kunnen halen.

Kom op, dan maken we er met ons allen iets van.


Jullie foto's en verslagen kun je nog steeds bij mij kwijt, op het volgende emailadres : Andries

Als extra service, wordt iedereen verzocht zijn/haar emailadres aan Dee Jellema op te geven, zodat wij alle nieuwtjes rechtstreeks via het emailadres bij jullie kunnen afleveren.

Oudere zaken zijn verhuisd naar NIEUWS


 Buienradar

Onze Sponsoren

Loonbedrijf Nauta & ZN
Hovenier Natuurlijk
Dames Kapsalon Evelien
Bakkerij Offenga
HaRa Maaike Plat
Schildersbedrijf Kuurstra
Henk van der Land